Choď na obsah Choď na menu
 


Profil verejného obstarávateľa

29. 11. 2013

Verejný obstarávateľ: Reedukačné centrum

Sídlo: Školská 158, 076 61  Bačkov

Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Čobanová

 

Reedukačné centrum Bačkov je verejným obstarávateľom podľa § 6 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní záklaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Reedukačné centrum Bačkov vypracovalo "Smernicu o verejnom obstarávaní zákaziek". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.