Choď na obsah Choď na menu
 


     Založenie zariadenia sa datuje 1.augusta 1970. Zariadenie bolo umiestnené v bývalej SPTŠ a nieslo názov ZDŠ s Detským domovom Sečovce. Zariadenie svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť započalo 6.októbra 1970 s počtom detí 6, ktoré boli preradené z DD Spišský Hrhov. S pribúdaním detí s poruchami správania sa postupne detský domov premenoval na Detský výchovný ústav so ZDŠ Sečovce.

     Koncom septembra 1984 sa deti presťahovali do novej internátnej budovy v Bačkove. Presťahovaním do nového internátu sa zlepšil celý chod výchovno-vzdelávacej práce i celkovej prevádzky zariadenia. Bohatá je mimoškolská práca s deťmi, ktoré sa pod vedením vychovávateľov a učiteľov zúčastňujú rôznych športových podujatí, z ktorých možno spomenúť CSŠH, Poddargovské hry žiacstva v Sečovciach, ale aj tanečno-speváckych, ako "Malé čierne perličky."

     S úctou a vďakou spomíname na desiatky pracovníkov, ktorí pomáhali prinavrácať deťom zdravie, lásku, dôveru vo vlastné sily, pocity potrebnosti a užitočnosti.