Choď na obsah Choď na menu
 


 

„Dieťa nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť“.

                                                                                                                        Seneca

 

 

     Organizačnou zložkou reedukačného centra je špeciálna základná škola. Školu navštevujú žiaci z celého Slovenska, vo veku od 12 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky.

 

V súčasnosti sa žiaci vzdelávajú v 5 triedach. Na výchovno-vzdelávacom procese sa podieľa 8 pedagógov:  7 učiteľov, vrátane riaditeľky a 1 pedagogický asistent.

 

 Školský rok 2017/2018

 

V.A       triedna učiteľka      Mgr. Fatima Toronyiová

VI.A      triedny učiteľ          Mgr. Jozef Boledovič

VII.A     triedny učiteľ          Mgr. Marián Hajduk

VIII.A     triedna učiteľka     Mgr. Katarína Žuffová

IX.A      triedna učiteľka      Mgr. Katarína Baňacká

 

výchovný poradca: Mgr. Katarína Baňacká

bez triednictva:  Mgr. Michal Vaško

pedagogický asistent : Jarmila Dzurová 

 

     Škola využíva možnosti zapojenie sa do týchto projektov:

 

Ø      Škola podporujúca zdravie

Ø      Infovek

Ø      Rozvojový projekt E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím

Ø Komplexný poradenský systém prevencia a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí