Choď na obsah Choď na menu
 


 
 1.
Predseda – Mgr. Fatima Toronyiová
Volený pedag. prac.
 2.
Mgr. Jozef Boledovič
Volený pedag. prac.
 3.
Mgr. Ladislav Boledovič
Volený pedag. prac
 4.
Ing. Milan Kozák
Volený pedag. prac
 5.
Adriana Ďurková
Volený za nepedag. prac.
 6.
Mgr. Imrich Vince
Delegovaná za OÚ
 7.
MVDr. Ľubica Krajničáková
Delegovaný za OÚ
 8.         
Ing. Martina Gomolčáková
Delegovaný za OÚ
 9.
Ing. Eva Zeleňáková
Delegovaná za OÚ
10.
Mgr. Klaudia Miklodová
Delegovaný za OÚ
11.
Martina Haneková
Delegovaný za OÚ
 
Dátum ustanovenia rady školy/ školského zariadenia: 19.4.2016